Cennik usług księgowych


Ceny ustalane są indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem, przede wszystkim zależą od:

 • formy organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • formy opodatkowania (księgi handlowe, książka przychodów i rozchodów, ewidencja ryczałtowa)
 • ilości dokumentów księgowych
 • branży firmy (handel, usługi, produkcja)

Przykładowe ceny netto kształtują się następująco:

 • reprezentowanie klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS w oparciu o udzielone pełnomocnictwa – bezpłatne
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne – bezpłatne
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych – pełna księgowość – od 400 zł
 • prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów – od 250 zł
 • prowadzenie ewidencji przychodów – ryczałt podatkowy – 200 zł
 • prowadzenie ewidencji kadrowo-płacowej – od 20 zł
 • pomoc przy sporządzaniu dokumentacji związanej z uruchomieniem i likwidacją działalności przez osoby fizyczne.